Daily Archives: October 13, 2021

โครนอส

ระวังสับสนกับ โครนั โครนอส (อังกฤษ: Chronos, /ˈkroʊnɒs/) หรือ โครโนส (กรีก: Χρόνος, “เวลา”, /kʰrónos/) เป็นบุคลาธิษฐานของเวลาในปรัชญาก่อนสมัยโสกราตีสและในวรรณกรรมหลังจากนั้น มีการสับสันระหว่างโครนอสกับโครนัส (Cronus) ซึ่งเป็นไททัน ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะทั้งสองมีชื่อคล้ายกัน แต่เอกสารโบราณบางชิ้นไม่ได้สับสนโครนอสกับโครนัสเพราะเชื่อว่า ทั้งสองเป็นเทพองค์เดียวกันจริง ๆ โดยความเชื่อนี้ได้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งเป็นสมัยที่มีการเปรียบเวลาเป็นดั่งพ่อ จึงเรียกเวลาว่า “บิดาเวลา” (Father Time) โดยบิดาเวลานี้มีลักษณะเป็นมนุษย์ที่ถือเคียวด้ามยา เอกสารกรีกบางชิ้นระบุว่า โครนอสเป็นพี่หรือน้องของไครอส แต่เอกสารชิ้นอื่นระบุว่าเป็นบุตร นักศิลปะโมเสกแบบกรีก-โรมันมักวาดโครนอสเป็นผู้ชายที่กำลังหมุนกงจักรราศี (Zodiac Wheel) โดยเป็นผู้ชายที่มีอายุสูง มีลักษณะเป็นนักปราชญ์ เครายาวสีขาว ซึ่งลักษณะเหล่านี้มีความคล้ายบิดาเวลา นอกจากนี้โครนอสยังได้รับการเปรียบเทียบกับอีออน (Aion) ซึ่งเป็นเทพแห่งเวลา … Continue reading

Posted in Joker | Tagged , | Comments Off on โครนอส

คราตอส

เทพคราตอส (กรีก: Kratos หรือ Cratus) ในตำนานเทพปกรณัมกรีกกล่าวว่า เป็นพระโอรสแห่งเทพพาลลัส (Pallas) เทพแห่งปัญญาและนักรบ และเทพีสติกซ์ (Styx) เทพีแห่งความเกลียดชัง อาฆาตแค้น และยังเป็นพระเชษฐาของเทพซีลุส (Zelus) เทพแห่งการต่อสู้ เทพีไนกี้ (Nike) เทพีแห่งชัยชนะ และเทพีไบอา (Bia) เทพีแห่งอำนาจและความรุนแรง เทพคราตอสถือเป็นเทพบุคลาธิษฐานของพละกำลัง นอกจากนี้เทพคราตอสและเหล่าพี่น้องของพระองค์ยังเป็นผู้ติดตามของเทพซุส (Zeus)เทพคราตอสมักยึดมั่นและเชื่อฟังคำสั่งของมหาเทพอย่างเคร่งครัด สำหรับเทพคราตอสแล้ว ความยุติธรรมของมหาเทพเป็นความยุติธรรมสูงสุด และเป็นการยากสำหรับเทพคราตอสที่จะทำความเข้าใจว่าเหตุใดจึงมีใครหรือเทพองค์ไหนที่จะไม่เห็นศัตรูของมหาเทพเป็นศัตรูของตนได้ เทพคราตอสปฏิบัติตนต่อเทพซุสเยี่ยงทาสกับนายโดยเชื่อฟังคำสั่งและยึดติดกับคำสั่งนั้นราวกับเป็นความนึกคิดของตนเอง และมักจะยึดคำสั่งของมหาเทพเป็นหลักปฏิบัติตน พระนามของเทพคราตอสหมายถึง ความรุนแรง การบังคับ ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์แสดงถึงกฎข้อบังคับต่างๆ ของมหาเทพ บทบาทสำคัญในตำนานของคราตอสก็คือเป็นผู้ที่จับพรอมิธีเอิสล่ามโซ่ไว้นั่นเองเทพีไบอา (อังกฤษ: Bia) ในตำนานเทพปกรณัมกรีก เป็นเทพีบุคลาธิษฐานแห่งอำนาจและความรุนแรง … Continue reading

Posted in Joker | Tagged , | Comments Off on คราตอส